Zgodnie z regulaminem, Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie
przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na
piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres mailowy contact@nudyniema.pl. 


Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest
wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i
dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 


Magdalena Godzimirska-Pietrzak
ul. Słoneczna 4F
05-540 Piskórka


Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie
transportu. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Klient otrzyma zwrot kosztów odesłanego towaru. Zwrot nastąpi w terminie
do 14 dni przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

Podmiot prowadzący Sklep Internetowy jako sprzedawca odpowiada ponadto wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres contact@nudyniema.pl. Podmiot prowadzący Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.