Polityka prywatności


Ochrona informacji dotyczących Klientów naszego Sklepu Internetowego jest dla nas
sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście
czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z
naszych stron internetowych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i
zakres przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, przysługujące Wam
prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.


Administratorem danych jest:


Blokus Sp. z o.o., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego w
Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000451848 (dalej:
„Spółka”), REGON 146549030, NIP 123-127-58-03.


Cel przetwarzania


Spółka przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu, w celu prawidłowego
wykonywania umów zawartych w ramach Sklepu Internetowego poprzez
serwis: www.nudyniema.pl, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności
do:
- zarejestrowania się w Sklepie
- zawarcia umowy
- dokonania rozliczeń
- dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru
- korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie
od umowy, rękojmia).
Rodzaj danych
Spółka przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1. zalogowania się w Sklepie:
- imię i nazwisko
- adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Sklepie:
- imię i nazwisko
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail
3. Dane podawane przez Klienta opcjonalnie:
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot
należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta, prosimy o podanie
numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.


Podstawa prawna przetwarzania


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w
Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Sklepie transakcji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie
dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz
dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci
następujące prawa:
1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny.
Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie
zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich
celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania
spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Klienta w Sklepie, a Twoje dane nie
będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas
dokonane czynności.
2. W każdej chwili możesz żądać, abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania
przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane
czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto Klienta w
Sklepie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
3. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy
to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją
decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
4. W każdej chwili możesz zażądać, abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane
osobowe.
5. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez
nas Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować Cię nie później, niż
w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.


Czas przechowywania danych osobowych


Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Klienta w Sklepie.
Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku
wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia
sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, bądź zażądania przez
Ciebie ich usunięcia.
W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez
Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Ci
roszczeniami np. z tytułu rękojmi, a także w związku z obowiązującymi nas
przepisami prawa.


Kontakt w sprawie danych osobowych


Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do
nas w wiadomości e-mail na adres: contact@nudyniema.pl


Powiadomienie o dostępności produktu


Na twoje życzenie Spółka przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności
wskazanych przez Ciebie produktów. Warunkiem przesłania przez nas takiej
informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji
handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych
osobowych przez Spółkę. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności
produktu.

Cookies


Sklep używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi
urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc)
zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia.
Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach
reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do
Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w
swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki
cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących
plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.